Urologická klinika

Urologická klinika je komplexním léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku a specializační vzdělávání v oboru urologie a dětská urologie. Pregraduální výuka urologie probíhá v magisterských studijních programech v oboru Všeobecné lékařství a v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Léčebná péče je zaměřena na komplexní diagnostiku a léčbu - operační i konzervativní - urologických onemocnění dospělých i dětí, včetně mezioborové spolupráce.

Vážení návštěvníci webových stránek Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze!

Vítejte na webových stránkách Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze!

Obnovená verze našich internetových stránek vznikla právě v období (léto 2014), kdy naše pracoviště získalo prestižní akreditaci European Board of Urology („EBU- Certified Training Centre“) pro evropský program výuky urologie. Tento certifikát je podložen splněním velmi náročných kritérii v oblasti péče o pacienty, včetně počtu i náročnosti operací a diagnostických výkonů, zohledňuje úroveň lékařské technologie na pracovišti, kvalitu výuky posluchačů lékařské fakulty, harmonogram a úroveň tréninku rezidentů a stážistů a v neposlední řadě rozsah a kvalitu publikační aktivity členů pracoviště podložené vědecko – výzkumnou činností. (celý text)


Vážení pacienti, dámy a pánové!

Dovolte nám poděkovat Vám za Vaši shovívavost a spolupráci v minulých dnech, kdy jsme byli nuceni z velké části redukovat ambulantní i hospitalizační péči. Snažili jsme se, aby se Vás omezení dotkla co nejméně. Akutní péče přerušena vůbec nebyla.

S účinností od 20. dubna 2020 je opět v provozu převážná část chronických ambulancí, tzv. poraden (včetně ambulance ve fakultní poliklinice), v dalších týdnech bude provoz ambulancí obnoven zcela. Ambulance pro akutní stavy i nadále funguje nepřetržitě.

Operační výkony z důvodů onkologických onemocnění probíhaly, a i nadále probíhají bez omezení. Pacienti, kterým byl zrušen nástup k operačním výkonům plánovaným z jiných důvodů jsou v současné době kontaktováni sekretariátem kliniky s nabídkou jiného termínu.

I nadále budete moci využít písemného formuláře v hale kliniky nebo telefonického kontaktu k objednání léků, zdravotnických pomůcek či objednání nového termínu, pokud nechcete z epidemiologických důvodů navštívit ambulanci v plánovaném termínu nebo podstoupit plánovaný operační výkon.  Prosím, kontaktujte naše spolupracovnice v sekretariátu na tel. 224 967 847-8 či v kartotéce kliniky na tel. 224 967 829, 224 967 898.

Děkujeme ještě jednou za Vaši spolupráci a pochopení.

Vedení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze