Urologická klinika

Urologická klinika je komplexním léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku a specializační vzdělávání v oboru urologie a dětská urologie. Pregraduální výuka urologie probíhá v magisterských studijních programech v oboru Všeobecné lékařství a v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Léčebná péče je zaměřena na komplexní diagnostiku a léčbu - operační i konzervativní - urologických onemocnění dospělých i dětí, včetně mezioborové spolupráce.

Vážení návštěvníci webových stránek Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze!

Vítejte na webových stránkách Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze!

Obnovená verze našich internetových stránek vznikla právě v období (léto 2014), kdy naše pracoviště získalo prestižní akreditaci European Board of Urology („EBU- Certified Training Centre“) pro evropský program výuky urologie. Tento certifikát je podložen splněním velmi náročných kritérii v oblasti péče o pacienty, včetně počtu i náročnosti operací a diagnostických výkonů, zohledňuje úroveň lékařské technologie na pracovišti, kvalitu výuky posluchačů lékařské fakulty, harmonogram a úroveň tréninku rezidentů a stážistů a v neposlední řadě rozsah a kvalitu publikační aktivity členů pracoviště podložené vědecko – výzkumnou činností. (celý text)

Vážené dámy, vážení pánové, naši milí pacienti!

 

Snahou naší kliniky vždy bylo a je být v popředí urologické péče, a to i v rámci nových technologií. Jsme rádi, že se nám podařilo, abychom na naší klinice měli robotický operační systém (DaVinci), a to již na konci roku 2023.

Bohužel je s tím spojena poměrně zásadní přestavba operačních sálů, která se ovšem dotkne nejen operačního programu a termínů k operacím, ale také provozu ambulantního.

 

Chceme Vám proto sdělit informace, které se budou bezprostředně týkat péče o pacienty:

 

  1. Budova kliniky bude zcela uzavřena v době od 10.5. do (minimálně) 5.6.2023. A to jak ambulantní, tak i všechna lůžková oddělní, včetně operačních sálů.
  2. Velmi redukovaný počet lůžek pro dospělé i dětské pacienty bude přesunut do budovy Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu (Ke Karlovu 2, Praha 2).
  3. Neodkladné (a onkologické) urologické operace budou realizovány na jiných pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice.
  4. Ambulantní urologická péče – akutnínebude v této době ve VFN poskytována. Doporučujeme proto obrátit se s akutními urologickými obtížemi na tato nemocniční pracoviště:
  • Urologická klinika FN Motol, ambulance – tel.: sesterna - 22443 4848, 4872
  • Urologické oddělení FN Bulovka, ambulance – tel.: 26608 2367
  • Urologická klinika FNKV Praha, ambulance – tel.: 26716 3522

nebo ambulantní urology: Ambulatní urologové v Praze | Urologická klinika (urologicka-klinika.cz)

  1. Dlouhodobá a plánována ambulantní péče – pacienti budou včas informováni, jakým způsobem budou jejich plánované návštěvy realizovány.

 

Věříme, že se v době od 5.6.2023 vrátíme zpět do prostor ambulantních i lůžkových oddělení na kliniku (Ke Karlovu 6, Praha 2) a péče zde bude poskytována tak, jak jste byli zvyklí.

 

Tyto informace jsou průběžně aktualizovány a mohou se měnit!

 

 

S díky za Vaše pochopení a spolupráci,

Prof. MUDr. V. Soukup, Ph.D., FEBU, MHA – přednosta kliniky

Prim. MUDr. L Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA – primář kliniky

Bc. Jana Roubíčková – vrchní sestra

 

 

Telefonické spojení na UROLOGICKOU KLINIKU v době přestavby

(od 10.5.2023 do odvolání)

 

 Tel. pro zajištění e-receptu: pracovní dny 8-14,30 hod.  22496 7070

 

Lůžkové oddělení pro dospělé (KPDPM – E3a – 3. patro)

· pracovna sester  22496 7866

· příjem pacientů  22496 7893

· pokoj lékařů 22496 7880

· denní místnost sester 22496 7873

Lůžka pro dětské pacienty (KPDPM – E3a – 2. patro)

· pro objednávání dětských pacientů na ambulantní vyšetření nebo operace prosím volejte v rozmezí 7,00 - 15,30 hod  22496 7859

. pro informace o již hospitalizovaných dětských pacientech možno i 720 051 638

 

Ambulance FP, Karlovo nám. 32, (pracovní dny 7,00 – 15,30 hod.)

Pouze pro předem objednané pacienty – není akutní ambulancí!

· 22496 7202

 

Sekretariát kliniky (pracovní dny 8,00 – 14,00 hod.)

· 22496 7847, 7848