Urologická klinika

Urologická klinika je komplexním léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku a specializační vzdělávání v oboru urologie a dětská urologie. Pregraduální výuka urologie probíhá v magisterských studijních programech v oboru Všeobecné lékařství a v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Léčebná péče je zaměřena na komplexní diagnostiku a léčbu - operační i konzervativní - urologických onemocnění dospělých i dětí, včetně mezioborové spolupráce.

Vážení návštěvníci webových stránek Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze!

Vítejte na webových stránkách Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze!

Obnovená verze našich internetových stránek vznikla právě v období (léto 2014), kdy naše pracoviště získalo prestižní akreditaci European Board of Urology („EBU- Certified Training Centre“) pro evropský program výuky urologie. Tento certifikát je podložen splněním velmi náročných kritérii v oblasti péče o pacienty, včetně počtu i náročnosti operací a diagnostických výkonů, zohledňuje úroveň lékařské technologie na pracovišti, kvalitu výuky posluchačů lékařské fakulty, harmonogram a úroveň tréninku rezidentů a stážistů a v neposlední řadě rozsah a kvalitu publikační aktivity členů pracoviště podložené vědecko – výzkumnou činností. (celý text)


 

Vážení pacienti, dámy a pánové!  

  

Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a z důvodů nařízení Ministerstva zdravotnictví jsme nuceni rušit plánované příjmy k odložitelným operačním výkonům.  

  

Vedení kliniky na základě zdravotního stavu pacienta vyhodnocuje indikace a termín ke každé operaci. Postupně tedy budou zváni k operaci pacienti, u nichž došlo v uvedené době k odložení operace. Z tohoto důvodů lze očekávat posun plánovaných výkonů po uvolnění tohoto nařízení.  

 

Klinika i nadále zajišťuje urgentní péči o pacienty s neodkladnými urologickými zdravotními komplikacemi.   

  

Od je 13.1. je upraven režim návštěv takto:  

1) Osoba navštěvující pacienta musí používat po celou dobu ochranné pomůcky dýchacích cest – minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do 2 let a dětí od 2 do 15 let s jiným ochranným prostředkem dýchacích cest). 

2) Návštěva může trvat max. 30 minut (s výjimkou návštěv pacientů v terminálním stádiu onemocnění) a návštěvy se v jeden čas mohou účastnit nejvýše 2 osoby. 

 


Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení! 

Vedení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze