Urologická klinika

Urologická klinika je komplexním léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku a specializační vzdělávání v oboru urologie a dětská urologie. Pregraduální výuka urologie probíhá v magisterských studijních programech v oboru Všeobecné lékařství a v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Léčebná péče je zaměřena na komplexní diagnostiku a léčbu - operační i konzervativní - urologických onemocnění dospělých i dětí, včetně mezioborové spolupráce.

Vážení návštěvníci webových stránek Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze!

Vítejte na webových stránkách Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze!

Obnovená verze našich internetových stránek vznikla právě v období (léto 2014), kdy naše pracoviště získalo prestižní akreditaci European Board of Urology („EBU- Certified Training Centre“) pro evropský program výuky urologie. Tento certifikát je podložen splněním velmi náročných kritérii v oblasti péče o pacienty, včetně počtu i náročnosti operací a diagnostických výkonů, zohledňuje úroveň lékařské technologie na pracovišti, kvalitu výuky posluchačů lékařské fakulty, harmonogram a úroveň tréninku rezidentů a stážistů a v neposlední řadě rozsah a kvalitu publikační aktivity členů pracoviště podložené vědecko – výzkumnou činností. (celý text)


Vážení pacienti, dámy a pánové!

Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na základě nařízení vedení nemocnice jsme nuceni s platností od 19.10.20 rušit plánované příjmy k odložitelným operačním výkonům.

Jejich možný odklad pravidelně vyhodnocuje vedení kliniky na základě zdravotního stavu pacienta a indikace k operaci.  Pacienti, jichž se odklad operace týká, jsou včas vyrozuměni sekretariátem kliniky.  

Po zvládnutí akutního období epidemie budou tito pacienti okamžitě informováni o novém termínu nástupu tak, aby mohli požádat praktického lékaře o vyhotovení předoperačního vyšetření. 

Klinika i nadále zajišťuje urgentní péči o pacienty s neodkladnými zdravotními komplikacemi. 

 

I nadále je v platnosti od 17.9.2020 zákaz návštěv na lůžkových odděleních Urologické kliniky.

 

Režim je aktuálně upraven takto: 

  • na lůžkových odděleních (vč. oddělení dětského) je zákaz návštěv 
  • v prostorách mimo oddělení (hala kliniky, prostor před klinikou) je možný kontakt pacienta s jednou osobou z návštěvy za předpokladu, že mají oba ochranné pomůcky (rouška, respirátor)

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení!

 

Vedení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze