Poděkování za lékařskou péči 13.7.2021

13.7.2021

Vážený pane Profesore,

absolvoval jsem dne 7.7.21 na vaší klinice LPSK resekci levé ledviny s hospitalizací na URO - lůžkovém oddělení A.
Během mého pobytu u vás jsem se setkal na všech stupních ošetřujícího personálu počínaje panem doktorem Pešlem, anesteziology, lékaři a sestrami na operačním sále, JIP a lůžkovém oddělení s nevídaně vysokou profesionalitou, ochotou a vlídným lidským přístupem,  za které bych chtěl Vaším prostřednictvím všem touto cestou poděkovat.
Ne vždy a všude, kde jsem byl kdy a kde ošetřován, tomu tak je. A tak tedy "vřelý dík" Vám všem!

S přátelským pozdravem
Jiří V.