Klinické semináře Urologické kliniky na akademický rok 2020/2021

1.9.2020

Rozpis klinických seminářů Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na akademický rok 2020 / 2021.