POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ MAYDLOVU PŘEDNÁŠKU

17.2.2020

 

 

                              POZVÁNKA

                                                               na

 

         Tradiční čestnou Maydlovu  přednášku

                            Přednášející:  přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK  prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

 

                                                                               na téma

 

        „Novinky v diagnostice a léčbě vybraných urologických onemocnění“

 

                                       ve Spolku českých lékařů v Praze

                             v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 419/31

 

                                     v pondělí 17. února 2020 v 17 hodin