Poděkování za lékařskou péči 28.8.2021

28.8.2021

K rukám přednosty
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika, Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2

Věc : Poděkování

       Dovolte, abych se na Vás obrátila s poděkováním za průběh hospitalizace mého manžela Miroslava S., který na Vaší Urologické klinice byl od 20.08. do 26.08. 2021.
       Po chvíli čekání na urgentní příjem, prošla chodbou sestra Vondrýsová a všimla si, že má manžel velké bolesti. Ihned se nás s pochopením ujala a rychlé vyšetření MUDr. Košíka za pomocí celého sesterského týmu byl manžel přijat na oddělení JIP. Na tomto oddělení se manželův stav výrazně zlepšil kvalifikovanou léčbou a nezanedbatelným přístupen lékařského i sesterského týmu. Rovněž na lůžkovém oddělení, kde byl manžel jen krátce, jmenovitě MUDr. Pichlíková, sestra Bělská a sestra Roškotová, která pomohla i mimo své povinnosti, projevily profesionalitu, pochopení, ochotu a empatii.
     Také prostředí nemocnice působí velmi dobře.

     Za Vaše vedení této kliniky velké díky.


     S pozdravem
     Eva S.