Blahopřání k životnímu jubileu!

5.2.2016

MUDr. Květoslav Novák, FEBU ( Fellow of the Board of European Urology), odborný asistent Urologické kliniky VFN a 1. LF UK  se koncem ledna 2016 dožil významného životního jubilea  - padesáti let.  

Je dlouholetým pracovníkem kliniky, vedoucím laparoskopické urologické skupiny na klinice, svými zkušenostmi a počtem provedených laparoskopických operací patří mezi nejzkušenější laparoskopické operatéry v celé ČR - více v kapitole o laparoskopii  ve Sborníku ke 40. Výročí založení kliniky …

Je spoluautorem monografie, autorem kapitol do učebních textů a dalších publikací, opakovaně přednášel v ČR i v zahraničí.

Do další padesátky mu přejeme harmonii duše i těla,  pevné zdraví i nervy, mnoho dalších úspěchů - vč. nadále dobrých  časů při Jizerské Padesátce nebo při Pražském maratónu atd.!

Přednosta kliniky se spolupracovníky