Blahopřání prof. Viktoru Soukupovi k jeho jmenování profesorem urologie

28.1.2021

Blahopřejeme prof. MUDr. Viktoru Soukupovi, Ph.D, FEBU, MHA k jeho jmenování profesorem urologie obhájené na Univerzitě Karlově v Praze. Jmenování  obdržel od prezidenta ČR v prosinci 2020.

Upřímně gratulujeme k dosažení tohoto významného úspěchu, který je výsledkem jeho mimořádné vědecké píle a nadstandardních publikačních a pedagogických aktivit .

Přejeme mu mnoho dalších úspěchů v jeho další akademické kariéře a k tomu pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti.

 

Spolupracovníci Urologické kliniky 1.LF UK a VFN