Kurz Andrologická urologie 8.9.2022

8.9.2022

Dovolujeme si vás pozvat na specializační kurz

Andrologická urologie.

Kde: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 6, 120 00  Praha 2, posluchárna  5.patro

Kdy: čtvrtek 8.9.2022, 8.00 - 16.00 hod.

https://www.acvz.cz/detail-vzdelavaci-akce/1700-Povinny-kurz-Andrologicka-urologie