Uroradiologie v nakladatelství Maxdorf

26.11.2020

V nakladatelství Maxdorf a.s. vyšla publikace „ Uroradiologie“ kolektivu autorů pod vedením  doc. Burgetové a

doc. Lamberta z  Radiodiagnostické kliniky VFN a 1. LF UK.

Spolautory z naší kliniky jsou lékaři: O.Čapoun, T. Hanuš, T.Hradec, J.Novák, K.Novák, L.Zámečník.  

 

Spolupráce s radiology z VFN si velmi vážíme.

 

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

přednosta Urologické kliniky