Blahopřání prof. Tomáši Hanušovi k jeho životnímu jubileu

1.7.2021

Blahopřejeme prof. Tomáši Hanušovi, DrSc., který 1. července 2021 oslavil své životní jubileum, 70 let.

 

        Pevné zdraví a stálý optimismus, nové nápady a také plno radosti se svou rodinou a přáteli

                                                                  srdečně přejí

                                spolupracovníci z Urologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze