Klinické semináře na akademický rok 2023 / 2024

10.10.2023

Rozpis klinických seminářů Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na akademický rok 2023 / 2024.