Životní jubileum primáře Libora Zámečníka

28.4.2020

Primář MUDr. Libor Zámečník, Ph.D, FEBU, FCSM

zástupce přednosty Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze,

 

oslavil 28. dubna 2020 své životní jubileum – 5O. narozeniny.

 

GRATULUJEME a přejeme pevné zdraví a hodně dalších úspěchů a osobní spokojenosti.

 

A DĚKUJEME za vše, co dělá pro naši kliniku, naše nemocné, studenty 1. LF, stážisty a spolupracovníky.

 

 

Tomáš Hanuš, přednosta kliniky se všemi spolupracovníky z Urologické  kliniky VFN a 1. LF UK