Pregraduální výuka - 1. LF UK

**********************************************************************************************************************************************************

                                         

Informační dopis medikům 6. ročníku 1.LF UK

- stáže a zkouška z UROLOGIE ve stavu všeobecné karantény

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

z důvodů všeobecné karantény nemůže probíhat výuková stáž klasickým způsobem a jsme nuceni využít distanční způsob výuky.

 

Celá urologie je pokryta aktualizovanými prezentacemi v e-learningu 1. LFUK. K němu máte přístup, pokud jste na výuku oboru přihlášeni.

 

E-learningové prezentace obsahují i praktické kazuistiky.

Současně byly přidány další samostatné praktické kazuistiky z 5 témat (Hematurie, Uroinfekce, Erektilní dysfunkce, Vezikoureterální reflux (sekundární) a Recidivující renální koliky u 5letého chlapce)

 

Na internetových stránkách jsme nově vyvěsili kontrolní otázky k prezentovaným tématům. Otázky jsou zaměřeny na některé důležité aspekty jednotlivých témat, upozorní vás, zda jste text řádně pročetli a zda mu rozumíte.

 

Zápočty budou uděleny v den zkoušky na základě přístupového písemného testu k ústní zkoušce. Kolegové, kteří pracují ve ZZ   jako studenti - dobrovolníci obdrží zápočet po ústním pohovoru v těsné návaznosti před zkouškou. Cílem stáže a studia je, abyste si odnesli do své absolventské pozice základy oboru urologie, který je rozsahem menší než velké obory, ale problematika urologických onemocnění a zejména onkologických urologických onemocnění je mimořádně frekventní a každý z vás jí bude vystaven. Proto je třeba jejímu studiu věnovat patřičnou pozornost a odpovídající znalosti musí být při zkoušce požadovány.

 

Termíny a způsob závěrečné zkoušky zatím není stanoven, budete včas informováni.

 

Vaše případné konkrétní otázky k tématům posílejte na adresu kveta.landovska@lf1.cuni.cz. Otázky pak zodpoví příslušní lektoři.

 

Děkujeme vám za spolupráci.

 

18.3.2020

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

přednosta Urologické kliniky 1.LF UK v Praze

 

E-learning:

https://el.lf1.cuni.cz/admin/content/folder/list?filter-rows=100&filter-start=0&sco-id=744722&tab-id=9

 

UROLOGIE – kontrolní otázky po studiu e-learningovému textu:

viz. na stránce dole: Informační dopis medikům 6. ročníku 1.LF UK

 

**********************************************************************************************************************************************************

Informace o výuce studentů 6. ročníku 1. LF UK v Praze:

Termíny zkoušek pro 6. ročník programu Všeobecného lékařství

 • ke zkouškám je nutno hlásit se elektronicky v SIS
 • více informací naleznete zde...

Výuka pro 6. ročník programu Všeobecného lékařství

Odpovědné osoby za výuku na klinice:

Výuka 1. LF UK

 • doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU
 • doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU

Osoba zodpovědná za výuku anglické paralelky

 • MUDr. Tomáš Hradec, FEBU

Sekretářka pro výuku na klinice

 

Výuka trvá dva týdny (2 x 25 hodin, 3 EC).

První týden výuky se koná v budově Urologické kliniky 1. LF UK a bude probíhat formou intenzivních seminářů a interaktivních diskuzí s demonstrací typických klinických případů. Probíraná problematika se bude týkat konkrétních témat dle stanoveného harmonogramu.

Studenti se shromáždí v 5. patře urologické kliniky VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 6, Praha 2. Připomínáme povinnost mít připraven bílý plášť a přezůvky i během prvního týdne výuky.

Výuka bude probíhat v době od 8,30 do 13,30 hod. v posluchárně a dalších prostorách kliniky.

Harmonogram probíraných témat

Pondělí:

 • Úvod do urologie, náplň oboru, základní vyšetřovací postupy v urologii, urologická ultrasonografie - praktický nácvik.
 • Praktický nácvik katetrizace močového měchýře na modelech.
 • Endourologie, základní instrumentárium, druhy katetrů.
 • Benigní hyperplázie prostaty, teorie vzniku, příznaky, diagnostika, léčba konzervativní i operační, klasická a alternativní.
 • Laparoskopie v Urologii.

(MUDr. K. Novák, MUDr. Z. Valová, prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc., MUDr. J. Kočárek, Ph.D., MUDr. T. Hradec)

Úterý:

 • Urolitiáza, příčiny vzniku, diagnostika, léčba konzervativní i operační (LERV, endoskopie, otevřené výkony – instrumentárium, principy), metafylaxe, renální kolika.
 • Hematurie diagnostika, diferenciální diagnostika.
 • Onemocnění nadledvin z pohledu urologa, příznaky, diagnostika.
 • Striktury uretry, etiologie, diagnostika, léčba.
 • Základy andrologie.

(MUDr. V. Vobořil, MUDr. A. Petřík, PhD., MUDr. J. Sedláček, MUDr. L. Vávřová, MUDr. K. Novák, MUDr. T. Šrámková, CSc.)   

Středa:

 • Uroinfekce, její etiologie, diagnostika a léčba.   
 • Urologické komplikace gynekologických onemocnění.
 • Urologická traumatologie.
 • Náhlé příhody v urologii. 
 • Infertilita.

(MUDr. L. Zámečník, Ph.D., FEBU, Ph.D, MUDr. Y. Pichlíková, MUDr. M. Drlík, MUDr. K. Belej, MUDr. Z. Valová)

Čtvrtek: 

 • Dětská urologie: anomálie urogenitálního traktu, příznaky, diagnostika, léčba,  rekonstrukční operace, poruchy mikce u dětí.
 • Pediatrická andrologie.
 • Poruchy mikce, inkontinence, druhy, diagnostika, léčba konzervativní i operační.
 • Urodynamika.

(doc. MUDr. R. Kočvara, CSc., prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., MUDr. Z. Dítě, MUDr. R.Sobotka)

Pátek: 

 • Uroonkologie, symptomatologie, diagnostika a léčba urologických nádorů.
 • Derivace moči po cystektomii.

(doc. MUDr. V. Soukup, Ph.D., MUDr. V. Fiala, MUDr. O. Čapoun, Ph.D., MUDr. M. Pešl,  MUDr. L. Plincelnerová)

 

Druhý týden výuky bude mít formu praktické stáže, která bude probíhat v pondělí až čtvrtek na jednotlivých odděleních Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, Urologickém odd. Thomayerovy nemocnice a v Ústřední vojenské nemocnici.

V určitém počtu studenti mohou asistovat u operací, vidět provoz běžné i specializovaných ambulancí, urodynamiky, dětské ambulance.

Po účasti na ranní vizitě se během ranního hlášení budou studentům na Urologické klinice VFN a 1. LF UK věnovat lékaři na dvou dospělých, dětském a oddělení JIP, společně vyšetří a rozeberou kasuistickou formou vybrané, zajímavé pacienty.

Další program bude následovat na operačních sálech a specializovaných ambulancích. Struktura stáže je volitelná dle individuálního přání studentů. Za jednotlivé absolvované úseky budou absolventům přidělovány kreditní body, jejichž celkově dosažený počet bude podmínkou udělení zápočtu. O konkrétních možnostech stáže i počtu kreditních bodů budou studenti informováni v průběhu prvního týdne výuky.

V závěrečný den stáže (pátek od 7.30 v posluchárně) bude probíhat praktický seminář věnovaný mikrobiologickému vyšetření moči a seminář věnovaný zobrazovacím metodám v urologii.

V průběhu obou týdnů výuky je studentům k dispozici knihovna Urologické kliniky VFN a LF1 UK a během druhého týdne i studovna v 5. patře kliniky k případnému samostudiu.

 

Organizace zkoušek:

Zkoušky budou probíhat zejména v týdnu následujícím po dvou týdnech výuky. Zkoušky se budou konat v 5. patře Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, konkrétní termíny budou vždy včas oznámeny, zápis na zkoušky bude probíhat cestou internetu (SIS).

 

Kontakt:

 • organizátor výuky as. doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., viktor.soukup(at)seznam.cz
 • sekretariát Urologické kliniky Květa Landovská, tel.: 224 967 050, kveta.landovska(at)lf1.cuni.cz
 • prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky

  

Na stánkách 1.LF UK jsou ve formě E - learningu aktuální soubory s přednáškami. (Rozklikněte si prosím 1. lékařská fakulta a pak Urologická klinika).

http://connect.lf1.cuni.cz/