Retrospektiva T.Hanuše, přednosty kliniky v letech 2009 - 2021

31.8.2021

Retrospektiva prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., přednosty Urologické kliniky 1. LF. UK a VFN v Praze v letech 2009 - 2021.