Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Klinické semináře

Společné mezioborové klinické semináře kliniky se uskuteční ve školním roce 2015/2016 dle rozpisu, který najdete v příloze.