Blahopřání prim. Liborovi Zámečníkovi k udělení 3. ceny Předsednictva ČSL JEP

2.11.2020

Blahopřejeme prim. Liborovi Zámečníkovi jako spoluautorovi jedné kapitoly v publikaci „Spinální neurologie“  (Maxdorf 2019) k  udělení 3. ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2019 (navržené Českou neurologickou společností ČLS JEP).