Blahopřejeme doc. Radimovi Kočvarovi k jeho životnímu jubileu

28.2.2021

Blahopřejeme doc. MUDr. Radimovi Kočvarovi, CSc., FEAPU k jeho životnímu jubileu.

Dne 28.února 2021 v obdivuhodné svěžesti a v příkladném pracovním nasazení oslavil své 70tiny.

Děkujeme mu za jeho dosavadní přínos pro rozvoj Urologické kliniky 1.LF UK a VFN, kde pracuje bez přestávky od roku 1976. V současné době je dlouholetým zástupcem přednosty kliniky a vedoucím dětského oddělení Urologické kliniky VFN a je vedoucím Subkatedry dětské urologie IPVZ.

 

Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, mnoho dalších úspěchů a ať ho neopouští jeho příkladný elán, energie, empatie a všechny atributy lidskosti a kolegiality v nejvyšší kvalitě, kterými každodenně obohacuje nejen své spolupracovníky a žáky na klinice ale  i své pacienty.     

 

                                Za spolupracovníky Urologické kliniky   T. Hanuš, přednosta kliniky

 

 

 

Docent Kočvara má několik tuzemských i zahraničních priorit v oblasti vědecko-výzkumné a publikační, publikoval více než 90 prací, řešil 8 grantů, dvakrát získal Cenu ministra MZ za řešení výzkumných grantů, dále byl oceněn Medailí 1.LF UK, Česká lékařská společnost ocenila jeho mimořádné zásluhy a přínos české urologii Medailí Eduarda Hradce, nejvyšším udělovaným oceněním. Nedávno dokončil jako vedoucí autor monografii „ Dětská urologie“, která je v tisku a stane se po 70 letech teprve druhou monografií na toto téma v češtině, když první monografii vydal v roce 1951 akademik Jan Bedrna. Docent Kočvara je mimo své vynikající vědecké a pedagogické výsledky také brilantním operatérem, v laparoskopické i otevřené operativě zavedl nové operační postupy, byl opakovaně zván k operacím i do zahraničí. V roce 2015 byl prezidentem světového kongresu dětských urologů a dětských chirurgů, který se konal v Praze za účasti 1200 delegátů. Předsedal Akreditační komisi MZ ČR pro urologii a dětskou urologii. Je členem několika mezinárodních urologických společností či rad  a v průběhu let v nich zastával významné funkce ( EAU, ESU, ESPU , EBU, JCPU UEMS – více v příloze dále )…..