Ocenění v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2019

15.10.2020

15. října 2020 byly během plenární schůze, která se uskutečnila v rámci 66. Výroční konference ČUS ČLS JEP v Praze, oznámeny výsledky Soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2019.

Oceněny byly tři práce kolegů z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, 

 MUDr. Libora Zámečníka, Ph.D., FEBU, FECM, MUDr. Květoslava Nováka a MUDr. Marcela Drlíka 

 

https://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/publikace/vysledky-souteze-cus-o-nejlepsi-vedeckou-publikaci-za-rok-2019/

  

Gratulujeme prim. MUDr. L. Zámečníkovi, PhD., za 1. místo v Soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2019 v kategorii Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) za publikaci „Moderní farmakoterapie v urologii“. ISBN 978-80-7345-609-2.

 

Gratulujeme MUDr. K. Novákovi za 1. místo v Soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2019 v kategorii Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie za článek „Léčba rektoanastomotických píštělí po laparoskopické radikální prostatektomii“ (spoluautoři R. Kočvara, T. Hanuš, P. Macek, O. Paul, D. Michalský). Čes.Urol. 2019, 23(2):124-130.

 

Gratulujeme MUDr. M. Drlíkovi za 5. místo v Soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2019 v kategorii Video publikované v časopise Česká urologie za video „Laparoskopická transperitoneální rekonstrukce symptomatického retrokaválního močovodu – kazuistika (spoluautor R.Kočvara) . Čes. Urol. 2019, 23(4):292-294.