Stříbrná medaile Univerzity Karlovy pro doc. Radima Kočvaru

25.3.2021

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy pro pana docenta Radima Kočvaru. Blahopřejeme!

 

Doc. MUDr. Radimovi Kočvarovi, CSc., zástupci přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, byla dne 25.března 2021 Vědeckou radou Univerzity Karlovy v Praze u příležitosti jeho životního jubilea udělena stříbrná medaile za jeho významné celoživotní dílo v oboru urologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK v Praze.

 

                               Blahopřejeme k zaslouženému ocenění a přejeme mnoho dalších úspěchů.

                                                          Spolupracovníci z Urologické kliniky