Klinické semináře Urologické kliniky na akademický rok 2021 / 2022

1.11.2021

Rozpis klinických seminářů Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na akademický rok 2021 / 2022.