Poděkování za lékařskou péči 11.9.2021

11.9.2021

Vážený pane Profesore,

dovolte mi, abych Vám napsal pár slov o mém krátkém pobytu na Urologické klinice.

 

Dne 9.9.2021 jsem nastoupil na menší operativní zákrok na vaší kliniku. Přestože se jednalo o relativně jednoduchý zákrok, pro mě to byl zákrok zásadní a velmi psychicky náročný.

Chtěl bych touto cestou poděkovat veškerému personálu který jsem potkal. Děkuji za skvěle odvedenou práci všem lékařům. Zejména pak děkuji všem zdravotním sestrám na oddělení B. S takovou mírou lidskosti, citlivosti, empatie a profesionality jsem se ještě nesetkal.

Musím se přiznat, že jsem se někdy, v covidové době, přikláněl k názoru některých, kteří práci sester a lékařů bagatelizovali, se slovy: vždyť je to jejich práce, dyť to dělat nemusejí, beztak to dělají jen pro prémie, apod.....

Nyní za své uvažování stydím.

Ještě jednou děkuji za veškou péči a především za lidský přístup zaměstnanců, který není povinný, o to více si ho vážím.

Můžete být na své podřízené hrdý!

 

S pozdravem,

Tomáš Ch.