Blahopřání k životnímu jubileu odb. as. MUDr. Emila Votočka

5.5.2020

Dne 5.května 2020 oslavil své 7O. narozeniny dlouholetý spolupracovník Urologické kliniky MUDr. Emil Votoček.

 

Po promoci na 1. LF UK nastoupil na Chirugickou kliniku VFN vedenou nejprve prof.Balášem a později prof.Peškovou. Po dvou atestacích z chirurgie získal další erudici pod vedením urologa prof.Šimona a atestoval z urologie. V roce 1994 přešel na Urologickou kliniku VFN a 1. LF UK, kde pracuje dosud.

 

Je znám svojí brilantní operační  technikou, má rozsáhlou ambulantní klientelu. Je nejen vynikajícím odborníkem ale i dobrosrdečným a empatickým lékařem a výborným pedagogem.

 

K životnímu jubileu mu blahopřejeme a přejeme mu do dalších let pevné zdraví a hodně spokojenosti v profesním i osobním  životě.

 

Kolektiv spolupracovníků z Urologické kliniky 1.LF UK a VFN