Maydlovu přednášku v roce 2020 přednesl 17. února  přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. s názvem „Novinky v diagnostice a léčbě urologických onemocnění“. Blahopřejeme!

Prof. MUDr. J. Raboch, DrSc., předseda Spolku lékařů českých v Praze

https://www.scl-praha.cz/aktuality/maydlova-prednaska-10174