Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Blahoželanie Prof. MUDr. Janu Dvořáčkovi, DrSc.

1.9.2013

Blahopřání Prof. MUDr. Janu Dvořáčkovi, DrSc. k 70 výročí

Článek v časopise Klinická urológia, Ročník 9/2013