Specializační kurz Ultrasonografie v urologii 3.10.2022

3.10.2022

Dovolujeme si vás pozvat na akci, kterou pořádá IPVZ:


Specializační kurz – Ultrasonografie v urologii

Typ akce: Specializační kurz,   Kód akce: 229022101

Kde: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 6, 120 00  Praha 2, posluchárna  5.patro

Kdy: 3.10.2022

Cena: 1600,- Kč

Určeno pro: lékaře ve specializační přípravě oboru urologie jako povinný předatestační kurz dle VP, ale i pro urology, dětské urology, nefrology a radiology v rámci celoživotního vzdělávání.

Program: Principy ultrasonografického zobrazení – základní nastavení přístroje, základní módy, harmonické zobrazení, dopplerovské barevné mapování, metrologie. Ultrasonografie ledvin, nadledvin, velkých cév, včetně Dopplerovského vyšetření. Ultrasonografie horních močových cest – identifikace ledvinné pánvičky a ureteru v poloze na zádech a na břiše, pyeloureterální segment, iuxtavezikální ureter, vezikoureterální reflux, nastavení TGC křivky, obstrukční uropatie. Ultrasonografie močového měchýře, prostaty a semenných váčků (včetně transrektální) – princip techniky biopsie prostaty systematické i fúzní. Ultrasonografie šourku, penisu a uretry, včetně dopplerovského vyšetření – dif. dg. torze varlete, epididymitida, varikokéla, tumor varlete, afekce penisu, erektilní dysfunkce, perineální sonografie uretry ženy.

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/58231-specializacni-kurz-ultrasonografie-v-urologii