Publikace Česká urologie na přelomu tisíciletí v nakladatelství Maxdorf

9.12.2020

V nakladatelství Maxdorf a.s. vyšla v listopadu 2020 publikace ČESKÁ UROLOGIE na přelomu tisíciletí“ 

 

Úvodní slovo předsedy ČLS JEP , prof. MUDr. Š. Svačiny, DrSc.

 

Úvodní slovo předsedy ČUS , prof. MUDr. R. Zachovala, Ph.D.

 

Komentář přednosty Ústavu dějin lékařství, doc. MGr.PhDr.K.Černého, Ph.D.

 

Předmluva autora - editora publikace