Kurz Pokročilá ultrasonografická vyšetření v urologii 25.11.2021

25.11.2021

Dovolujeme si vás pozvat na akci, kterou pořádá IPVZ:


Kurz – Základy ultrasonografie v urologii

Typ akce: Kurz,   Kód akce:  229012104

Kde: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 6, 120 00  Praha 2, posluchárna  5.patro

Kdy: 25.11.2021

Určeno pro: lékaře urology, dětské urology, nefrology a radiology v rámci celoživotního vzdělávání.

Program: Specializované dovednosti ultrasonografického zobrazení – využití harmonického zobrazení, dopplerovského barevného mapování. Vyhledávání aberantního cévního svazku pyeloureterální junkce, sonografie velkých cév pánve a retroperitonea, sonografie lymfatických uzlin pánve, retroperitonea, inguinální krajiny, sonografie zevního genitálu muže/chlapce (penis, varle, uretra). CEUS (Contrast Enhanced US) solidních a cystických lézí ledvin. Intervenční postupy – biopsie ledviny/punkční nefrostomie (prakticky), transperineální a fúzní biopsie prostaty (kazuistiky).

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/56684-kurz-pokrocila-ultrasonograficka-vysetreni-v-urologii