Prof. Tomáš Hanuš - laureát Medaile prof. E. Hradce 2020

15.10.2020

Výjimečné ocenění přednosty kliniky

Při příležitosti 66. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP udělil výbor této společnosti přednostovi Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze panu prof. Tomáši Hanušovi, DrSc. za výjimečné zásluhy o obor urologie medaili prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.

Srdečně gratulujeme!