Klinický seminář Novinky v profylaxi a léčbě urolitiázy 6.10.2022

6.10.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na klinický seminář Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

                             Novinky v profilaxi a léčbě urollitiázy

 

Klinický seminář se uskuteční

ve čtvrtek 6. října 2022 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro