Poděkování za lékařskou péči 19.4.2021

19.4.2021

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Urologická klinika
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Přednosta
 

Vážený pane profesore, milý profesorský kolego,

moje manželka byla hospitalizována na lůžkovém oddělení B vaší kliniky s komplikovaným plicním stavem při onemocnění covidem. Chtěl bych vaším prostřednictvím poděkovat personálu oddělení za vynikající péči, které se jí na vaší klinice dostalo. Zejména děkuji ošetřující lékařce paní  MUDr. Anně Marii Rappové za její odborný i vlídný sociální přístup při léčení mojí manželky – při tak veliké pracovní zátěži, které jsou lékaři nyní v období covidu vystaveni, byl skutečně zcela mimořádný.

Dovolte, abych též poděkoval vám osobně, i dalším vašim kolegům z vedení kliniky, za to, že jste v této těžké době umožnili, aby pacienti s covidem byli umístěni i na vaší klinice, která má odborně odlišné zaměření. Opravdu vám nemohu dost poděkovat.

 

S přátelským pozdravem

J. J.