Osobnosti kliniky

Profesor MUDr. Tomáš Hanuš oslavil šedesátiny   (Česká urologie, 2011,3)

http://www.czechurol.cz/detail.php?stat=461

 

Docent Radim Kočvara šedesátníkem... (Česká urologie, 2011,2)

http://www.czechurol.cz/detail.php?stat=433

 

Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc. – Zakladatel moderní české urologie (Česká urologie, 2010,1)

Vzpomínky na nedožité 90tiny Prof. Hradce

http://www.czechurol.cz/detail.php?stat=362

 

Profesor MUDr. Jan Dvořáček pětašedesátníkem  (Česká urologie, 2008,1)

http://www.czechurol.cz/detail.php?stat=39

 

K životnímu jubileu doc. MUDr. Radko Petříka, CSc. (Urologie pro praxi, 2007,5)

http://www.urologiepropraxi.cz/artkey/uro-200705-0013.php

 

K životnímu jubileu prim MUDr. Bohumila Matrase  (Česká urologie ,1998,1)

http://www.czechurol.cz/detail.php?stat=321