Přednostové Urologické kliniky

Emeritní přednostové Urologické kliniky VFN

  • 1975 - 1987 prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc.
  • 1987 - 1990 doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
  • 1990 - 1992 doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.
  • 1992 - 1995 doc. MUDr. Radko Petřík, CSc.
  • 1995 - 2009 prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
  • 2009 - 2021 prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Současný přednosta Urologické kliniky VFN

  • od r. 2021 Prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MBA.