Léčebně-preventivní péče

Diagnosticko-léčebné priority kliniky v ČR

Činnost kliniky se dále rozvíjí a zavádějí se další moderní léčebné postupy. V rámci ČR má klinika tyto léčebné priority:

 • Mikrochirurgické operace u nejmenších dětí (jsou prováděny od roku 1980)
 • Závěsná operace dle Stamey-Perreyry (byla poprvé provedena 22.3.1984)
 • Punkční nefrostomie
 • Perkutánní extrakce konkrementu (je prováděna od 10.4.1985)
 • Radikální retropubická prostatektomie (byla poprvé provedena 4.5.1986)
 • Náhrada močového měchýře detubulizovaným nízkotlakým ileocékálním segmentem - tzv. Mainz pouch (je prováděna od 22.1.1987)
 • Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou (je indikována od 13.4.1987)
 • Plastika hypospadie živeným lalokem z předkožky dle Ducketta (od 14.6.1987)
 • Náhrada močového měchýře detubulizovaným nízkotlakým ileálním segmentem (od 25.5.1988)
 • Augmentace močového měchýře střevním segmentem (od 28.2.1990)
 • On-lay plastika hypospadie (od 11.2.1992)
 • Sigma-rectum pouch (od 23.6.1992)
 • Chirurgická konverze transsexuála (od 30.11.1992)
 • Implantace umělého svěrače (od 1.12.1992)
 • Augmentace močového měchýře žaludkem (od 28.9.1993)
 • Ortotopická náhrada močového měchýře u ženy (od 29.11.1993)
 • Komplexní urodynamické vyšetření DMC
 • Whitakerův test (perfúzní pyeloureteromanometrie)
 • Zavedení intermitentní katetrizace močového měchýře
 • Náhrada močovodu apendixem
 • Farmakoterepie dysfunkcí DMC

Specializované úseky kliniky

Vedle běžné urologické problematiky se klinika věnuje těmto specializovaným úsekům:

 • dětská urologie se speciálním zaměřením na rekonstrukci vrozených vad a neurogenní poruchy močových cest a na problematiku pediatrické andrologie,
 • onko-urologie se zaměřením jak na konzervativní léčbu tak i na chirurgickou léčbu (radikální prostatektomie, cystektomie s kontinetními náhradami močového měchýře a pod.), resekce ledvin,
 • endourologie (školící centrum),
 • laparoskopie v urologii (dospělých i dětí),
 • andrologie,
 • neuro-urologie,
 • urolitiáza a metafylaxe urolitiázy,
 • použití laserů v urologii (školící centrum),
 • urologická cytologie,
 • ultrasonografie,
 • chronická a akutní hemodialýza,
 • iatrogenní léze močových (zejména uretrálních) cest.

Přístrojové vybavení

 • Přístroj na mimotělní drcení močových kamenů rázovou vlnou
 • Dva ultrazvukové přístroje s Dopplerovou sondou a rektální sondou
 • Moderní pracoviště urodynamiky (P/Q studie, biofeedback, SANS, vidourodynamika)
 • Dva moderně vybavené operační sály pro provádění transureterálních, perkutánních a transuretrálních operací
 • Zařízení pro transuretrální vaporizaci a laser
 • Dvě videokamery s TV řetězcem
 • Kompletní zařízení pro laparoskopické operace včerně videokamery a TV řetězce
 • Počítačová síť
 • Operační mikroskop
 • Indigo laser pro ILC prostaty
 • Holmiový laser

Pracoviště kliniky provádějí tyto diagnostické metody:

 • kompletní urologické vyšetření dospělých a dětí od novorozeneckého věku,
 • kompletní rtg diagnostika,
 • ultrasonografická diagnostika, včetně dopplerovské,
 • vyšetření erektilní dysfunkce a infertility,
 • kompletní urodynamické vyšetření mikčních potížích a při inkontinenci moče,
 • metabolické vyšetření při urolitiáze,
 • laparoskopická diagnostika,
 • bioptická vyšetření,
 • cytologická vyšetření,
 • kompletní biochemická vyšetření,
 • interní předoperační vyšetření,
 • pediatrická předoperační vyšetření.

Vedle standardních léčebných metod provádíme tyto metody:

 • léčbu urolitiázy rázovými vlnami (ESWL),
 • endoskopické operační a diagnostické výkony transuretrální,
 • perkutánní (nefroskopie i operace),
 • transureterální operace (v celém rozsahu včetně ureterorenoskopických),
 • laparoskopické operace varikokély, kryptorchizmu, lymfadenektomie, nefrektomie a operace nadledvin,
 • chirurgickou léčbu onemocnění nadledvin a retroperitonea,
 • chirurgickou léčbu vrozených vad dětského věku a dospělých,
 • komplexní léčbu močové inkontinence,
 • střevní náhrady močovodu a močového měchýře,
 • náhrady močového měchýře žaludkem,
 • umělý svěrač močové trubice,
 • plastické operace močové trubice včetně endoprotéz,
 • radikální a rekonstrukční operační výkony při nádorovém onemocnění,
 • urologickou traumatologii.