prim. MUDr. Bohumil Matras 3.3.1933 - 9.10.2014

16.10.2014

Vedení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK oznamuje smutnou zprávu, že dne 9. října 2014 zemřel ve věku 81 let po dlouhé a těžké nemoci náš bývalý spolupracovník a dlouholetý zástupce přednosty Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze na Karlově  pan primář MUDr. Bohumil Matras.