Historie Urologické kliniky

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK je pracoviště s dnes již více než třicetiletou historií samostatného pracoviště, které zajišťuje urologicko-andrologickou péči v plném rozsahu, tedy jak ambulantně, tak v rámci lůžkového oddělení a operačních výkonů.