Klinické funkce

Výuka 1. LF UK

 • prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MUDr. Vojtěch Fiala, FEBU
 • Organizace výuky posluchačů 1. LF UK a bakalářů na klinice a rozpisy stáží

IPVZ - organizace specializačního a celoživotního vzdělávání

 • prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
 • doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU
 • Organizace specializačního vzdělávání lékařů na klinice

Odborné klinické semináře

 • prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU
 • Rozpisy odborných klinických seminářů

Knihovna

 • knihovnice - paní Marie Čechtická
 • Odborné vedení knihovny pro potřeby lékařů kliniky i stážujících lékařů - MUDr.  Viktor Soukup, Ph.D., FEBU

Onkologická hlášení + patologicko-anatomický seminář

 • doc. MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU
 • Zajištění kontaktu s národními onkologickými registry, organizace společných seminářů s Ústavem patologie VFN

Klinický hygienik

 • MUDr. Petra Nováková
 • Kontrola dodržování hygienicko-epidemiologických zásad

Radiační ochrana

 • MUDr. Yvona Pichlíková
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vede agendu pracovních úrazů. Kontrola protipožárních opatření v budově kliniky, kontrola zabezpečení radiační ochrany na klinice

Operační sály

 • MUDr. Vladimír Vobořil
 • MUDr. Květoslav Novák , FEBU - laparoskopie
 • Zajištění plynulosti chodu operačních sálů, kontrola vybavenosti