Vedení Urologické kliniky

Přednosta kliniky

Zástupce přednosty pro léčebnou péči - primář kliniky

Zástupce přednosty pro pedagogiku

 

Zástupce přednosty pro vědeckou činnost

Vrchní sestra

Ekonomka kliniky

Sekretářka přednosty kliniky

Sekretářka kliniky a zástupce pro LP

Sekretářka pro výuku na klinice