Organizační schéma Urologické kliniky

Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Lůžkové oddělení Urologické kliniky: celkem 65 lůžek

 • oddělení JIP pro dospělé: 8 lůžek
 • oddělení JIP pro děti a dospívající: 4 lůžka

Operační sály Urologické kliniky

 • robotické centrum, 3 otevřené sály, 2 endoskopické, 1 sál pro drcení konkrementů mimotělní rázovou vlnou (LERV)

RTG oddělení Urologické kliniky

 • detašované pracoviště Radiodiagnostické kliniky VFN

Ambulantní oddělení Urologické kliniky

 • všeobecná akutní ambulance (Praha 2, Ke Karlovu 6)
 • specializované poradny (onkologické - nádory měchýře, prostaty, ledvin; urodynamická, andrologická)
 • dětská ambulance akutní a specializovaná poradna dětské urologie a dětské nefrologie
 • ambulantní instrumentální vyšetřování (endoskopie, punkce prostaty, urodynamická vyšetření)
 • urologické výkony na rtg pracovišti (endoskopie, videourodynamické vyšetření, instrumentální vyšetření)

Úzce spolupracující obory VFN (kromě běžné meziklinické spolupráce v rámci VFN)

 • Onkologická klinika (pravidelné onkologické semináře 1x týdně, spolupráce na grantových projektech)
 • Chirurgická klinika (konziliární služby, léčba společných pacientů)
 • Gynekologicko-porodnická klinika (konziliární služby, léčba společných pacientů, včetně novorozenců s VVV urogenitálního ústrojí)
 • II. interní kliniky (spolupráce v angio-výkonech - angiografie, sklerotizace varikokély, flebografie)
 • III. Interní klinika (spolupráce v léčbě nemocných s onemocněním nadledvin)
 • Nefrologická klinika (konziliární služby, léčba společných pacientů)
 • Klinika dětského a dorostového lékařství (konziliární služby, léčba společných pacientů, zejména s vrozenými vadami urogenitálního ústrojí, pooperační péče o nejmenší a závažné pacienty na specializovaném JIP)
 • Ústav patologické anatomie (pravidelné patologicko-anatomické semináře, spolupráce na grantových projektech)

Komplement VFN

 • Radiodiagnostická klinika - detašované pracoviště na Urologické klinice, CT, MR; zajištěna trvalá služba laborantem)
 • Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky (zajištěna trvalá služba)
 • Fakultní transfúzní oddělení (zajištěna trvalá služba)
 • Ústav klinické imunologie a mikrobiologie (zajištěna služba po celý týden)
 • Ústav nukleární medicíny
 • Ústav patologické anatomie (pravidelné patologicko-anatomické semináře, spolupráce na grantových projektech)