Informace k aplikaci umělého svěrače močové trubice

Močová inkontinence je velmi častým stavem, neboť postihuje stovky milionů lidí na celém světě. Přesto více než polovina takto postižených nehledá lékařskou pomoc, což souvisí s různou úrovní zdravotní výchovy v té které zemi. Podle definice je inkontinence stav nedobrovolného úniku moče. Tento stav představuje medicínsko-psychologický i sociálně-hygienický problém. V České republice trpí inkontinencí na 150 tisíc mužů, příčiny však bývají různé. Normální močení je zajištěno souhrou nervově svalového aparátu dolních močových cest. Porucha může spočívat v nervově-svalové dysfunkci, která může být vrozená nebo získaná. Získat inkontinenci lze na podkladě zánětlivých či nádorových procesů, mnoho mladých lidí je inkontinentních po úrazu páteře. Jednou ze dvou klinik, kde se provádějí náročné operace - implantace umělého svěrače močové trubice, které vracejí muže zpět do normálního života, je Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

 

Informace o implantaci umělého svěrače močové trubice AMS 800 ve VFN