Rehabilitace

Kontaktní informace

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Jana Hutáková
Fyzioterapeutka
jana.hutakova@vfn.cz
Eva Štěpánková
Fyzioterapeutka
eva.stepankova@vfn.cz

Na Urologické klinice se provádí:

  • Individuální fyzioterapie od 1. pooperačního dne na JIP i na standartních odděleních (jako prevence vzniku pooperačních komplikací; respirační fyzioterapie, nácvik expektorace s autofixací operační rány, nácvik sebeobsluhy, správných pohybových stereotypů při vertikalizaci vzhledem k provedenému zákroku, a instruktáž dlouhodobého pooperačního pohybového režimu)
  • instruktáž pohybové léčby při inkontinenci moči

- vše dle ordinace ošetřujícího lékaře

Pracoviště na Urologické klinice je detašovaným pracovištěm Kliniky rehabilitačního lékařství VFN, Albertov 7, Praha 2.

https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-rehabilitacniho-lekarstvi/