Operační sály

Kontaktní informace

Jméno a příjmení Telefon E-mail
MUDr. Vladimír Vobořil
Vedoucí lékař Operační sály
vladimir.voboril@vfn.cz
MUDr. Květoslav Novák FEBU
Vedoucí lékař Lůžkové oddělení A, Vedoucí lékař miniinvazivní chirurgie
kvetoslav.novak@vfn.cz
Lucie Vobořilová
Staniční sestra
lucie.voborilova@vfn.cz
  • Celkový počet sester 10:
  • 2 sestry se specializací na endoskopické výkony;
  • 8 sester s atestací instrumentování na operačním sále.

Pomocný personál - 6 osob.

OPERAČNÍ TRAKT se skládá z 5 sálů z toho:

  • 2 pro otevřené výkony u dospělých pacientů;
  • 1 pro dětskou urologii;
  • 1 endoskopický sál;
  • 1 sál s RTG přístrojem.