Jednotka intenzivní péče (JIP)

Kontaktní informace

Jméno a příjmení Telefon E-mail
MUDr. Tomáš Hradec FEBU
Zástupce primáře, Vedoucí lékař Lůžkové oddělení JIP
tomas.hradec@vfn.cz
bc. Vladislava Krátká
Staniční sestra
vladislava.kratka@vfn.cz
JIP Centrum
22496 7884, 22496 7073
Lékařský pokoj intenzivisty
22496 7885

Jednotka intenzivní péče Urologické kliniky je umístěna v 1. patře budovy a sousedí s traktem operačních sálů. Tato stanice byla před několika lety kompletně zmodernizována dle nejnovějších trendů v intenzivní medicíně. Na stanici je celkem 8 lůžek. Na JIP jsou přednostně umístěni pacienti po operačních výkonech, jejichž stav vyžaduje kontinuální sledování. Další skupinu hospitalizovaných tvoří pacienti v závažných stavech (např. sepse, krvácení, ledvinné koliky, záněty, dekompenzace přidružených onemocnění).

Pacienti po operacích středního a velkého rozsahu jsou uloženi na JIP, kde je nepřetržitě sledován jejich zdravotní stav, fyziologické funkce, příjem a výdej tekutin. Pokud celkový zdravotní stav vyžaduje intenzivní péči, bývají na JIP  přeloženi i pacienti po menších operačních výkonech. Lékař – anesteziolog intenzivista je na JIP přítomen nepřetržitě 24 hodin a ve spolupráci s urologem zajišťuje komplexní pooperační péči. Nedílnou součástí je také léčba pooperační bolesti s využitím moderních trendů. Při nekomplikovaném průběhu pooperačního období trvá pobyt na JIP 1 – 3 dny. Po rozsáhlých operačních výkonech (např. odstranění močového měchýře s náhradou střevem) je nutná komplexní intenzivní péče a z tohoto důvodu pacienti pobývají na JIP 5 -7 dnů.

Návštěvní hodiny u pacientů na oddělení: vzhledem k charakteru oddělení v pracovních dnech denně mezi 14,00 - 17,00 hod., o víkendech dle dohody s ošetřujícícím personálem i mimo výše uvedené hodiny.

Informace o nutnosti pobytu na JIP Vám poskytne lékař, který Vás objednává k hospitalizaci, či personál při přijetí na kliniku nebo přímo na oddělení.