Dětské oddělení

Kontaktní informace

Jméno a příjmení Telefon E-mail
MUDr. Josef Sedláček FEBU, FEAPU
Vedoucí lékař Lůžkové oddělení D
josef.sedlacek@vfn.cz
Simona Drbohlavová
Staniční sestra
simona.drbohlavova@vfn.cz
MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU
Lékař
zdenek.dite@vfn.cz
MUDr. Marcel Drlík
Lékař
marcel.drlík@vfn.cz
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Lékař
radim.kocvara@vfn.cz
Centrum - pracovna sester
22496 7859, 22496 7078
Objednávání do dětské ambulance
Po, Út, Pá - 8,30 - 9,00
22496 7018
Objednávání do dětské ambulance
všední dny - 9,00 - 13,00
22496 7874, 22496 7078, 22496 7859

Dětské lůžkové oddělení je umístěno ve 4. patře budovy kliniky. Na oddělení je celkem 20 lůžek (vč. nadstandardního pokoje), z toho 4 lůžka JIP pro děti a dospívající. Oddělení zajišťuje zázemí pro operační a diagnostické výkony u dětí od nejútlejšího věku do 18 let. Jedná se o výjimečné pracoviště, které zajišťuje komplexní urologickou péči o dětské pacienty, včetně tzv. superkonziliární péče pro pacienty z České republiky, ale také např. ze Slovenska. Oddělení je zázemím pro ambulantní složku (dětská ambulance, specializované prodany, včetně dětské nefrologie).

Na oddělení je všem pacientům k dispozici TV, DVD. Pokoje a všechny prostory oddělení jsou bezbariérové. Všechny platby v rámci pobytu (jednolůžkové pokoje, pojišťovnou nehrazné výkony) na klinice je možno provádět platebními kartami.

Návštěvní hodiny u pacientů na oddělení: denně 14,00 - 18,00 hod., event. po dohodě s personálem oddělení.

Informace o možnosti pobytu rodičů a pobytu na jednolůžkovém pokoji Vám poskytne lékař, který Vás objednává k hospitalizaci, či personál při přijetí na kliniku nebo přímo na oddělení.

Spektrum výkonů na dětském odd. Urologické kliniky VFN:

Na dětském oddělení Urologické kliniky VFN provádíme léčbuurologických onemocnění u dětí ve věku 0-18 let. Provádíme neinvazivnía invazivní diagnostiku dětských urologických pacientů včetněsonografického, roentgenového, urodynamického a video- urodynamickéhovyšetření. Provádíme komplexní léčbu těchto onemocnění, tj.konzervativní včetně rehabilitační (biofeedback u dysfunkcí močovýchcest) a operační léčbu, která zahrnuje:

Onemocnění ledvin: nefrektomie, heminefrektomie

Onemocnění horních močových cest:

 • rekonstrukční operace horních močových cest - pyeloplastika, pyeloureteroanastomóza
 • léčba vezikoureterálního reflexu - reimplantace močovodů včetně endoskopické léčby (aplikace Defluxu + Urodexu)
 • léčba litiázy horních močových cest: extrakorporální litotrypse (LERV), ureterorenoskopie, perkutánní extrakce

Onemocnění močového měchýře:

 • rekonstrukční operace měchýře - augmentace, kontinentní +inkontinentní vesikostomie, rekonstrukce hrdla měchýře, rekonstrukceextrofie močového měchýře
 • léčba nádorů močového měchýře v dětském a adolescentním věku - transuretrální resekce

Onemocnění mužského genitálu a močové trubice:

 • rekonstrukční operace hypospadie, epispadie, vrozených a získaných stenóz močové trubice včetně léčby endoskopické
 • korekece vrozených a získaných zakřivení penisu
 • léčba kryptorchismu
 • léčba benigních onemocnění varlat, skróta a semenného provazce dětía adolescentů - operace varikokély, hydrokély, cyst vývodných cestsemenných
 • léčba nádorů varlat

Onemocnění ženského genitálu:

 • rekonstrukční operace ženské močové trubice - epispadie, hypospadie, stenózy
 • rekonstrukce ženského genitálu - genitoplastiky, klitoridoplastiky

Metody minimálně invazivní chirurgie:

 • laparoskopické ablační a rekonstrukční operace ledvin, horních močových cest, kryptorchismu...
 • endoskopické operace ledvin a horních močových cest, močového měchýře a močové trubice

Zajišťujeme rovněž kompletní léčbu akutních urologických onemocnění jako jsou záněty (ledvin, močového měchýře a mužského genitálu), torze varlete, torze přívěsku nadvarlete včetně léčby úrazů a poranění.