Specializační vzdělávání

V přílohách nalzenete popis vzdělávacího programu Urologie (2011) a nástavbového programu Dětská urologie (2009)

Odkaz na stránky Ministrestva zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/lekari_2406_1740_3.html


Důležitá informace pro zájemce o nové obory - ONKOUROLOGIE  (info z http://ipvz.cz)

Od 2. 10. 2013 byly stanoveny nové certifikované kurzy (nástavbové obory): dětská endokrinologie a diabetologie, onkourologie, ortopedická protetika, psychosomatika, spondylochirurgie, vaskulární a intervenční radiologie, veřejné zdravotnictví.

Zatím nebyly akreditačními komisemi schválené vzdělávací programy k těmto oborům, proto se nelze do nich zařadit a nejsou ani známé požadavky specializační přípravy těchto oborů.

Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví se předpokládá, že vzdělávací programy vejdou v platnost v průběhu roku 2014. V případě dotazů, prosíme, kontaktujete referentky Odboru vzdělávání a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR:
Mgr. Radka Stříbná (e-mail: radka.stribna@mzcr.cz)
Bc. Zdeňka Borovcová (e-mail: zdenka.borovcova@mzcr.cz).


Specializační vzdělávání v IPVZ, 1.LF UK a ČUS

IPVZ, Seznam vzdělávacích akci - Urologie

http://www.ipvz.cz/akce/2290.aspx

1. LF UK, Vstup do specializačního vzdělávání

http://www.lf1.cuni.cz/vstup-do-specializacniho-vzdelavanii?f=dalsi-vzdelavani

Plán odborných aktivit České urologické společnosti na rok 2014

http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/plan-odbornych-aktivit-ceske-urologicke-spolecnosti-na-rok-2014/