Doktorské studium

Seznam studentů postgraduálního studia s tématy prací a jejich školitely:

  • doc. MUDr. Viktor Soukup, PhD., FEBU - v roce 2007 udělen titul Ph.D. - téma doktorské práce: Prognostické faktory povrchového karcinomu močového měchýře (školitel prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.)
  • MUDr. Libor Zámečník, PhD., FEBU - v roce 2009 udělen titul Ph.D. - téma doktorské práce: Intersticiální cystitida – vývoj syndromu chronické pánevní bolesti, urodynamických a endoskopických nálezů v závislosti na morfologii urotelu močového měchýře a zvolené léčbě (školitel prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.)
  • MUDr. Zuzana Valová - přijata ke studiu v roce 2010
  • MUDr. Michael Pešl, FEBU - přijat ke studiu v roce 2010
  • MUDr. Otakar Čapoun, FEBU - přijat ke studiu v roce 2010

Informace o možnosti postgraduálního studia (doktorské studijní programy) najdete zde...

Více informací o doktorských studijních programech naleznete na těchto webových stránkách...