Nové postupy u karcinomu prostaty v roce 2016

5.5.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na

klinický seminář

Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

 

"Nové postupy u karcinomu prostaty v roce 2016"

Klinický seminář se uskuteční

ve čtvrtek 5. května 2016 v 15.30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro

 

PROGRAM

„Roboticky asistovaná radikální prostatektomie v roce 2016“                     30 min

doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.

Urologické oddělení, ÚVN Praha

„Xofigo v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty“                      20 min

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU,

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

„Radioterapie pokročilého karcinomu prostaty“                                                25 min

MUDr. Tereza Kohlová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

„Chirurgická léčba pokročilého karcinomu prostaty – kazuistiky“               25 min

MUDr. Tomáš Hradec

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

Koordinátor: MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

 

 

Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK

Účast je hodnocena kredity

Seminář se koná za podpory společnosti Bayer

Bližší informace na sekretariátu Urologické kliniky VFN a 1. LF UK: tel. 22496 7848