Rady rodičům

Při nástupu do nemocnice

Doporučujeme s sebou vzít dětem vlastní prádlo. Dětem s sebou také zabalte přezůvky, ponožky, příp. další oblečení podle typu onemocnění. Pro pacienty, kteří nejsou upoutáni na lůžko je vhodný pohodlný domácí oděv.

  • Nejsou vhodné cenné předměty a drahé hračky.
  • Dále toaletní potřeby, nezapomeňte u menších dětí na oblíbenou hračku, která by ale neměla být velká a měla by se dobře udržovat.
  • U delších hospitalizací, pokud to stav dítěte umožňuje, "navštěvuje" ve školním roce školu i v nemocnici. O vybavení potřebnými pomůckami se nejlépe domluvíte prostřednictvím sestry s učitelkami.

Doprovod dítěte

Podle podmínek na jednotlivých odděleních nemocnice nebo po domluvě s lékařem je umožněn matce příp. otci (zákonnému zástupci) celodenní pobyt na oddělení s dítětem, aby nedošlo k přerušení kontaktu. O podmínkách a o řádu na oddělení vás seznámí lékař i sestra.

Zdravotní pojišťovny hradí pobyt matkám u dětí do 6 let věku.

Informace o zdravotním stavu vašeho dítěte vám podá ošetřující lékař, příp. vedoucí lékař oddělení.