Rady pro návštěvy

Návštěvy jsou možné denně nejlépe v odpoledních hodinách - tyto tzv. návštěvní hodiny jsou uvedeny na každé klinice. Další informace o tom, zda a v jakém čase můžete vašeho blízkého navštívit, vám poskytne ošetřující lékař.

  • Pobyt v nemocnici je pro nemocné velkou zátěží! Buďte proto ohleduplní k navštívenému a jeho zdravotnímu stavu i jeho spolupacientům.
  • Nevoďte do nemocnice, pokud k tomu není zvláštní důvod, malé děti. Ne vždy je to pro ně příjemný zážitek a můžete je i ohrozit infekcí.
  • Pokud jste sami nachlazeni, raději návštěvu svého blízkého odložte.
  • Nenoste navštívenému květiny v květináčích a potraviny či nápoje, které nedovoluje jeho léčebný režim.
  • Informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého žádejte na ošetřujícím lékaři pouze za souhlasu dotyčného nemocného.
  • Nekuřte v areálu nemocnice!