VFNews

7.12.2016

Dne 7. 12. 2016 vyšlo nové, již 11. číslo zpravodaje VFN, ve kterém si můžete přečíst úvodní slovo přednosty Urologické kliniky VFN a 1. LF UK - profesora Tomáše Hanuše viz příloha.