Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Reakce na odbornou péči zaměstnanců kliniky

14.5.2014

Text dopisu naleznete v příloze...